Novosti

10. april 2018.

U Pariz po znanje

Srpska studentkinja Bachelor programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću je provela dva meseca u Parizu, na Erasmus razmeni, radeći stručnu praksu. 

Sa nama je podelila svoja iskustva i utiske:

»Tokom staža upoznala sam se s osnovnim granama delatnosti, misijom, vizijom organizacije i njenim stakeholderima. Sadržaj rada je obuhvatio učenje prodaje i rezervacije avionskih karata za privatna lica i druge agencije preko Sabre rezervacionog sistema, te organizaciju smeštaja, tzv receptivu i turističkih putovanja za sve destinacije sveta.  Za mene je sve to bilo novo i na početku komplikovano. U savladivanju ovog sistema prodaje imala sam na raspolaganju pomoć od mentora i od gospođe Biljane koja me je uputila i u osnove vođenja knjiga, izradu izveštaja i planova. Ušla sam u problem računovodstva, tako da je za većinu teška i dosadna oblast, za mene postala veoma zanimljiva. Po povratku u Beograd nameravam da upišem kurs iz računovodstva i  proširim svoje znanje iz ove oblasti. Smatram da je to vrlo korisno znati i da ću imati bolju mogućnost za zaposlenje kad potpuno savladam ovu veštinu.

Učestvovala sam u organizovanju turističkih putovanja  za  zimu i letnu sezonu 2018oj gosini u različite evropske destinacije i organizaciji letovanja za privatna lica i grupe na Azurnoj obali, skijanje u Austriji, Italiji i Sloveniji. Učestvovala sam u prezentaciji i ponudi turističkih mesta, pripremala se za moguća pitanja. Proširila sam svoja znanja iz oblasti turizma. Rado putujem i sve mi je interesantno vezano za destinacije: od hrane, pića, kulturnih znamenitosti, zabave. Organizovala sam putovanja za francuske turiste u hotele na crnogorskom i hrvatskom primorju. Zanimljivo je da pojedini turisti i grupe iz Francuske posećuju uvek ista primorska mesta u zemljama bivše SFRJ. Klijenti su ljudi srednje i starije dobi.

U februaru sam slušala predmet Strateško planiranje odnosa s javnošću. Moj tim je napravio strateški komunikacioni plan: analizu unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja i implementaciju komunikacionog plana i evaluaciju za turističku organizaciju Unitours. Na osnovu mojih zapažanja analizirali smo preduzeće, uradili SWOT i PESTLE analizu, na osnovu kojih smo odredili strateške ciljeve i komunikacione probleme. Mentoru se naš rad veoma dopao pa je odlučio promovisati agencijske usluge preko društvenih mreža.

Sticanje znanja kroz proučavanje drugih kultura, življenje u sredini koja je različita pozitivno utiče na moj lični razvoj, obogaćuje me i širi vidike. Želim da se osećam kao građanin sveta, slobodna, otvorena za sve novo i dobro, ravnopravna i vrednovana na osnovu kvaliteta koje posedujem. 

Poznavanje jezika je osnova za put za sticanje novih znanja  i razvoj međukulturnih i socijalnih kompetenci. Francuski učim od ranog detinjstva i moj je omiljeni jezik. Zahvaljujući činjenici da deo moje rodbine živi u Parizu imam priliku da jezik usavršim. Radom u agenciji, komunikacijom sa klijentima moj francuski se popravio. Bolje poznavanje jezika doprinosi jačanju sigurnosti, samopouzdanja, te pripadnosti sredini. Studenti na Erasmus razmeni imaju mogućnost besplatnog online kursa jezika. Sticajem okolnosti u Parizu sam imala privatnu profesorku jezika. Po završetku mobilnosti proći ću online kurs da proširim i proverim svoje znanje i podsetim se na boravak u gradu svetlosti.

Kao student Erasmus razmene dobila sam stipendiju koju sam koristila za putovanje po Francuskoj preko vikenda. Zahvaljujući ovoj praksi upoznala sam malo bolje Francusku, njene ljude, kulturu i običaje. Studentska kartica ISIC mi je omogućila besplatno ili jeftinije obilaske muzeja (Musee Grevin, Orsay),galerija i prevoza.

Erasmus razmena mi je omogućila sticanje novih znanja u drugačijoj sredini, upoznavanje nepoznatog,  stvaranje veza sa ljudima, te otkrivanje novih spoznaja. Zahvalna sam na pruženoj prilici i mislim da sam je dobro iskoristila i nakon ovog iskustva ojačala. Toplo bih je preporučila svim studentima Doba Fakulteta.«

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije