Novosti

12. oktobar 2020.

U studijsku godinu promišljeno i online provereno

Na DOBA Fakultetu online studije nisu višesatna snimljena predavanja, već dinamične studijske aktivnosti sa višestrukom kompletnom podrškom studentima.

Više od 1.100 studenata će u novoj studijskoj godini na DOBA Fakultetu studirati u potpunosti online, bez fizičkog kontakta između profesora i studenata, a u isto vreme sa mnogim socijalnim interakcijama i interaktivnostima. Online studije omogućavaju drugačiji kvalitet studija, veću dostupnost i fleksibilnost.

Za bachelor, master i doktorske programe se na DOBA Fakultetu uglavnom odlučuju zaposleni studenti, koji žele promene u svojoj karijeri.

Novi studenti studijsku godinu počinju sa uvodnim danima, na kojima se studenti međusobno upoznaju, upoznaju se sa pravilima i načinom studija, i usvajaju upotrebu virtuelnog nastavnog okruženja. Tek nakon detaljne uvodne pripreme za studije, studenti se uključuju u prvi predmet. Na uvodnim danima studenti upoznaju i svog ličnog akademskog savetnika, koji prati studenta od početka studija do diplomiranja.

Na DOBA Fakultetu online studije nisu višesatni, jednolični snimci predavanja. Važni su savremeni pedagoški pristupi, koji zahtevaju aktivne studije i saradnju studenata, u kojima je dosta interakcije između studenata i profesora, kao i između samih studenata, a važna je i celokupna podrška i kontinuirano proveravanje i ocenjivanje znanja. Baš tako kao što to zahtevaju međunarodni standardi online obrazovanja. DOBA Fakultet za izvođenje online studija ima 2 međunarodne akreditacije.

Ključ uspeha studenata na online studijama je kompletna podrška. Za nesmetan tok izvođenja pedagoškog procesa pored profesora brinu i online mentori, vođe programa i tehnička podrška, koja je studentima na raspolaganju po principu 24/7.

I ove godine ćemo naš model online studija nadograditi u skladu sa novim pedagoškim saznanjima i razvojem savremenih tehnologija, a brinemo i o osposobljavanju profesora, koji moraju da steknu sertifikat za online podučavanje. Naime, online obrazovanje već dugo nije više stvar tehnologije i opreme, već pre svega načina razmišljanja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije