Novosti

27. jun 2024.

Učešće DOBA Fakulteta na konferenciji EDEN 2024.: Učenje u doba veštačke inteligencije

Visokoškolski profesori, istraživači i stručni saradnici DOBA Fakulteta su učestvovali na konferenciji EDEN 2024. na temu 'Learning in the Age of AI: Towards Imaginative Futures', koja se odvijala na Univerzitetu u Gracu, u Austriji, od 16. do 18. juna. Konferencija, koja je okupila stručnjake sa područja obrazovanja i tehnologije, bila je namenjena raspravi o budućnosti učenja u doba veštačke inteligencije i traženju novih, inovativnih pristupa u obrazovanju.

Dr Martina Plantak i mr Vesna Lešnik Štefotič su predstavili svoj članak 'Artificial Intelligence and the Future of Online Learning: Opportunities and Challenges', u kome su govorili o upotrebi veštačke inteligencije među studentima DOBA Fakulteta. Članak je istakao prilike i izazove, koje donosi veštačka inteligencija u online učenju, i ponudio uvid u iskustva i očekivanja studenata u pogledu te tehnologije.

Dr Plantak je učestovala i u debatnoj sesiji, na kojoj su raspravljali o etičkim vidicima upotrebe veštačke inteligencije u obrazovanju. Debatna sesija je otvorila pitanja o potrebi za razvojem sistema učenja, koji su u skladu sa razvojem digitalne tehnologije, i naglasila važnost etičke upotrebe tih alata.

Ostale prezentacije na konferenciji su se fokusirale na pitanja o promociji jednakosti u digitalnim nastavnim prostorima i potrebama za integracijom digitalnih sistema u kompleksnom nastavnom ekosistemu. Predavači su raspravljali o različitim temama, uključujući upotrebu veštačke inteligencije za prilagođavanje nastavnih sadržaja pojedinačnim potrebama studenata, poboljšanjem dostupnosti do obrazovanja i podsticanjem inkluzivnosti u digitalnim okruženjima.

Događaj je omogućio razmenu mišljenja, iskustava i najboljih praksi među stručnjacima sa različitih područja, što će nedvosmisleno doprineti daljem razvoju i poboljšanju obrazovnih sistema u celom svetu.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli