Novosti

Učešće na konferenciji EDULEARN18 na Majorci
20. avgust 2018.

Učešće na konferenciji EDULEARN18 na Majorci

Visokoškolski profesor DOBA Fakulteta, doc. dr Marko Divjak je učestvovao je na 10. međunarodnoj konferenciji o obrazovanju i novim tehnologijama EDULEARN18. koja se odvijala od 2. do 4. jula 2018. na Majorci.

Dr Divjak je na konferenciji predstavio prilog na temu osobina ličnosti online studenata DOBA Fakulteta u kontekstu prilagođavanja pedagoških pristupa i podučavanja.

Studija je pokazala dve stvari: (1) da ličnost online studenata nije značajno drugačija od ličnosti slovenačke odrasle populacije, i (2) da na sistemskom nivou nema potrebe za prilagođavanjem pedagoških pristupa različitim tipovima ličnosti online studenata.

Umesto toga su u studiji bile identifikovane neke konkretne mere za pomoć i podršku »lošije prilagođenih« studenata, kojima se u smislu veće individualizacije podučavanja mogu koristiti kako profesori, tako i online mentori.

Individualizacija podučavanja naime dokazano doprinosi lakšem postizanju nastavnih ciljeva i brojnim drugim pozitivnim rezultatima nastavnog procesa.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije