Novosti

07. jul 2020.

Učestvovali smo na konferencijama EDEN i IACCM

Vesna Kolenc Potočnik, menadžerka programa na DOBA Fakultetu, i Svitlana Buko, visokoškolska profesorka na DOBA Fakultetu, su učestvovale na konferencijama EDEN i IACCM, na kojima su delile naša iskustva na području testiranja novih tehnologija i pristupa u online obrazovanju, kao i iskustva pri razvoju kompetencija za rad u globalnim virtuelnim timovima.

Na godišnjoj EDEN konferenciji (European Distance and E-learning Network) smo se upoznali sa trendovima na području veštačke inteligencije, nastavne analitike, mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju, koji svi vode ka većoj fleksibilnosti i individualizaciji studija. Istovremeno smo upoznali dobre prakse visokoškolskih institucija, koje već isprobavaju najnovije tehnologije, i dele iskustva. Ona uključuju i domišljatost u vreme COVID-19.

Posebno smo ponosni na to, da je i DOBA Fakultet jedna od institucija, koja deli svoja iskustva na području testiranja novih tehnologija i pristupa u online obrazovanju na međunarodnim konferencijama.

Zajedno sa domaćim i inostranim partnerima (projekat Hackathon) smo testirali novi sistem Credentify za izdavanje digitalnih potvrda, zasnovan na »blockchain« tehnologiji, koji u okviru evropskog projekta MicroHE razvija Institut Josef Stefan, i slovenačka preduzeća. Projekat i sistem je bio odlično predstavljen i na konferenciji EDEN. DOBA Fakultet se priprema i za upotrebu mikrokvalifikacijasa brojnim internim razvojnim projektima, među kojima su OER i mobilno učenje.

Na konferenciji IACCM (International Association of Cross-Cultural Competence and Management) smo predstavili iskustva DOBA Fakulteta u razvoju kompetencija za rad u globalnim virtuelnim timovima. Zajedno sa profesorkom doc. dr Svitlanom Buko smo predstavili upotrebu novih pedagoških pristupa pri učenju interkulturnog komuniciranja, razumevanja poslovnih kultura, rada u međunarodnom virtuelnom timu. Naglasak je bio na predstavljanju dobrih praksi pri ažuriranju magistarskog predmeta sa vizualizacijom (za predstavljanje kompetencija predmeta i njihovo povezivanje sa kompetencijama programa, usmeravanje za izvođenje studijskih aktivnosti), upotrebi društvenih medija (Linkedin, Instagram, Twitter) za poređenje percepcije o domaćoj državi u poređenju sa spoljašnjom, upotrebi različitih komunikacijskih alata (MS Teams, Viber, Whats'up, Skype) za dobru komunikaciju između studenata i profesora, kao i na spretnosti korišćenja različitih komunikacijskih alata za dobijanje povratnih informacija u online studijama, kao i upotrebi novih pristupa pri učenju, na osnovu studija slučaja.

Drago nam je da trendovi na području visokog obrazovanja podupiru naše dugogodišnje napore za kvalitet online obrazovanja. Već od prvih početaka naša priprema i izvođenje online studijskih programa se bazira na kompetentnom modelu – profesori postavljaju nastavne ciljeve i rezultate, iz kojih zatim pripremaju odgovarajuće studijske aktivnosti, i načine proveravanja u virtuelnom okruženju. Takva praksa u visokoškolskom prostoru još nije česta (profesori obično prilikom izvođenja interpretiraju sadržaje ), iako jedina omogućava prelazak na mikrokvalifikacije, i sa time na još više individualizovane, studentu prilagođene studije.  

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije