Novosti

14. januar 2018.

Virtuelna prekogranična saradnja i saradnja sa privredom

DOBA Fakultet i ove godine nastavlja sa prekograničnom saradnjom sa visokoškolskim institucijama iz inostranstva i sa privredom i u obliku virtuelne mobilnosti. U predmet 'Kriza komunikacija i upravljanje temama' je njegov nosilac Pedja Ašanin Gole ovog puta umrežio naše studente sa srpskog govornog područja sa postdiplomskim studentima Instituta za komunikacijske studije iz Skoplja. Studenti ovih dviju visokoškolskih institucija su se na prvom zajedničkom vebinaru spopali sa realnom kriznom situacijom koju su rešavali u živo u okviru ad hoc formiranih timova u virteulnom okruženju, a onda nastavili s rešavanjem, kritičkom analizom i komparacijom studija slučaja iz vazduhoplovne industrije. Studenti, umreženi u virtualnu mobilnost, koji žive u dvanaest različitih zemalja širom sveta, od Australije i Kine do Švajcarske, Srbije i Makedonije, u mešovitim međunarodnim timova uspešno razmenjuju iskustva i znanja i razvijaju veštine kritičke analize, kreativnog razmišljanja i interkulturne komunikacije.
 
Danas će se srpskim i makedonskim studentima iz virtuelne mobilnosti pridružiti i slovenački studenti u istom predmetu na zajedničkom vebinaru gostujućeg predavača Lidie Capković Martinek, savetnice predsednika upravnog odbora i portparolke međunarodnog aerodroma Zagreb. Gostujući predavač će predstaviti insajderski pogled na specifičnost komunikacije u krizi u avio-industriji, a poseban naglasak dace prezentaciji priručnika za krizne komunikacije međunarodnog aerodroma Zagreb. U nastavku predmeta studenti će upotrebiti stečeno znanje za izradu plana za krizno komuniciranje upravo za zagrebački međunarodni aerodrom, i to za različite scenarije kriznih situacija. Tako DOBA Fakultet nastavlja uspešnu saradnju sa privredom i preko granica matične države.
 
Doba Fakultet od 2005. godine intenzivno sprovodi različite oblike internacionalizacije od kuće, u okviru koje je i virtuelna mobilnost, koja je namenjena studentima visokoškolskih institucija iz različitih zemalja koji iz bilo kog razloga ne mogu učestvovati u fizičkoj mobilnosti (npr. preko programa Erasmus +). Uključivanjem u virtuelnu mobilnost studenti razvijaju kompetencije interkulturalne saradnje i komunikacije, razmene iskustva iz različitih sredina i komuniciraju na jeziku koji svi razumiju i stoga je najmanje jednom delu studenata to strani jezik. DOBA Fakultet do sada je u virtuelnu mobilnost uključio više od četiri hiljade studenata iz 40 zemalja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije