Novosti

Zaštita ličnih podataka
25. maj 2018.

Zaštita ličnih podataka

Obaveštavamo vas da smo ažurirali Izjavu o zaštiti ličnih podataka, koja je usklađena sa pravilima i principima koje nalaže Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR). Već i pre same uredbe smo na DOBI sa vašim podacima postupali brižljivo, kako će biti i ubuduće.

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije