Novosti

08. septembar 2021.

Završavamo istraživački projekat »Jačanje digitalnih kompetencija ranjivih grupa radi poboljšanja zapošljivosti i povećanja dodate vrednosti na tržištu rada«

Na DOBA Fakultetu uspešno završavamo dvogodišnji Ciljni istraživački projekat pod nazivom »Jačanje digitalnih kompetencija ranjivih grupa radi poboljšanja zapošljivosti i povećanja dodate vrednosti na tržištu rada«.

Projekat su finansijski podržali ARRS i MDDSZ. U okviru projekta smo na osnovu rezultata istraživanja pripremili matricu potrebnih digitalnih kompetencija za ranljive grupe, koja je bila osnova za pripremu Modela doživotnog učenja za jačanje digitalnih kompetencija i povećanje motivacije ranjivih grupa za ulazak na tržište rada i povećanje dodate vrednosti na tržištu rada. 

U okviru projekta smo pripremili naučnu monografiju »Digitalne kompetencije ranljivih grupa«, u koju su uključeni svi ključni rezultati i nalazi, koji su nastali u okviru projekta. Projekat se završava krajem oktobra 2021., a sa ciljem diseminacije rezultata projekta i širenja dobrih praksi ćemo pripremiti završnu konferenciju »Jačanje digitalnih kompetencija ranjivih grupa i poboljšanje njihove zapošljivosti na tržištu rada«. 

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije