Online summit 2023

Dani besplatnih online predavanja

Online summit 2023

Ako želimo da stvorimo bolje sutra, moramo biti otvoreni za nove ideje, razmišljanja i pristupe, koji nam omogućavaju da se suočimo sa izazovima savremenog sveta.

Na DOBA Fakultetu sa savremenim programima i načinima studija već 20 godina otvaramo nove perspektive, karijerne i razvojne mogućnosti. Zato vam povodom 20. godišnjice rada fakulteta poklanjamo ZNANJE.

 

Pridružite nam se u seriji inspirativnih vebinara iz područja komunikacije, psihologije, obrazovanja, marketinga i razvoja kadrova od 27. do 31. marta.

Naši izuzetni visokoškolski profesori neće samo inspirisati vaša razmišljanja, već će vam dati i konkretne odgovore na vaša pitanja.

 

Ponedeljak, 27. mart od 19.00

Dr Tina Vukasović

Kako razumeti različite generacije potrošača

Održavanje komunikacije sa potrošačima je u digitalnom dobu, i poplavi digitalnih medija od ključnog značaja za prepoznatljivost i svest preduzeća, odnosno robne marke. Na vebinaru ćete se upoznati sa karakteristikama pojedinačnih generacija potrošača (Baby boom, X, Y, Z) i njihovim medijskim navikama. Razumećete kako danas pristupiti različitim generacijama potrošača, koji su spretniji u novim tehnologijama. Tako ćete znati da prilagodite svoju strategiju tržišnog komuniciranja različitim generacijama potrošača i jačanju odnosa sa njima.

O predavaču: Dr Tina Vukasović je doktorirala na Fakultetu za menadžment Kopar, Univerziteta Primorska. U svojoj radnoj karijeri je više od dvanaest godina bila zaposlena u privredi, u strateškom marketingu Perutnine Ptuj. Svoje istraživačke radove predstavlja u uglednim domaćim i stranim naučnim časopisima, kao i na međunarodno priznatim konferencijama. Na DOBA Fakultetu, gde je dva puta bila izabrana za naj profesora godine, izvodi predmete iz područja marketinga, israživanja tržišta, razvoja proizvoda i robnih marki, ponašanja klijenata … Moto, koji prati u svom radu je da sluša potrebe studenata, obogati njihovo znanje sa inovativnim i kreativnim pristupom podučavanja, sa ciljem da se postignu najbolji rezultati učenja.

>> Prijava


 

Utorak, 28. mart ob 19.00

Dr Darko Števančec

Govor tela za poslovni uspeh

Naglasak će biti na fizičkim elementima neverbalne komunikacije – mimici, gestikulaciji i proksemici. Na praktičnim primerima ćemo pomoću neverbalne komunikacije analizirati govornikove osobine ličnosti kao što su samopouzdanje, ekstravertnost i ubedljivost. Na ovom predavanju ćete saznati koliko je važna neverbalna komunikacija u poslovnom životu.

O predavaču: Dr Darko Števančec je doktor psiholoških nauka. Između 1991. i 1999. godine je vodio jedno od prvih privatnih istraživačkih preduzeća u Sloveniji, Davean, u kome se bavio istraživanjem, savetovanjem i obrazovanjem na područjima marketinga, rukovođenja i psihosocijalne klime u organizaciji. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata više stručnih članaka i priloga na međunarodnim psihološkim kongresima. Od 2001. godine se posvećuje pre svega pedagoškom i naučno-istraživačkom radu u visokoškolskim organizacijama. Na DOBA Fakultetu je nosilac predmeta iz područja javnog nastupanja i retorike, psihologije, ličnog menadžmenta  i komuniciranja. 2018. godine je izabran za naj profesora godine.

>> Prijava


 

Sreda, 29. mart od 19.00

Dr Živa Veingerl Čič

Prednosti i izazovi hibridnog rada

Da li ste i vi deo tima koji radi na daljinu? Vodite zaposlene, koji obavljaju posao hibridno? Ako se suočavate sa izazovima saradnje i produktivnosti pri hibridnom radu, onda je ovo predavanje kao stvoreno za vas! Na predavanju ćete saznati kako različite generacije pristupaju hibridnom radu, i koje su njihove glavne potrebe i očekivanja, što će vam omogućiti razumevanje zaposlenih, i što će doprineti poboljšanju saradnje i produktivnosti hibridnog rada. Dobićete i praktične savete i strategije za efikasno upravljanje i vođenje hibridnog rada.  

O predavaču: Dr Živa Veingerl Čič  je doktorirala na področju upravljanja individualnom uspešnosti zaposlenih. Ima više od dvadeset godina iskustva u poslovnom sektoru na području marketinga, komuniciranja, savetovanja  i kadrovskog menadžmenta. Sertifikovani je trener i sertifikovani coach. Na predmetima, na kojima podučava povezuje teorijsko znanje sa praktičnim iskustvima, sa ciljem razvijanja potencijala i kritičkog razmišljanja pojedinaca i grupa. Inspirišu je usmerenost na pojedinca i njegov napredak i razvoj organizacije. Studenti su je nagradili zvanjem naj profesorke 20/21. godine.

>> Prijava


 

Četvrtak, 30. mart od 19.00

Dr Marko Divjak

Značaj karakternih snaga i odlika za odlično rukovođenje

Pozitivna psihologija je grana psihologije koja se bavi proučavanjem faktora, uslova i okolnosti, koji vode do blagostanja i sreće. Psihičko zdravlje nije vezano samo za odsutnost bolesti i simptoma, već uglavnom zavisi od razvoja karakternih snaga i odlika, kao i ostvarivanja potencijala i talenata. Naučićete kako je moguće da saznanja pozitivne psihologije efikasno primenite u preduzećima i organizacijama pri upravljanju zaposlenima, sa ciljem postizanja većeg angažmana i blagostanja, kao i drugih pozitivnih organizacijskih rezultata. Naglasak će biti na predstavljanju koncepta snaga karaktera, odn. odlika, i učinaka rukovođenja na osnovu odlika.

O predavaču: Dr Marko Divjak se na početku karijere bavio tržišnim istraživanjima i istraživanjima javnog mnjenja. 2011. je doktorirao iz oblasti prometne psihologije. Na Doba Fakultetu kao visokoškolski profesor i razvojno-istraživački saradnik pored metodološko-istraživačkih predmeta podučava i predmete, vezane za psihologiju i komuniciranje. Istraživački se bavi i područjem online obrazovanja, sa proučavanjem psiholoških karakteristika studenata u online nastavnom okruženju, razvojem i merenjem prenosivih kompetencija, posebno timskog rada, komunikacije i međusobnih veština. Više puta su ga studenti izabrali za naj profesora godine.

>> Prijava


 

Petak, 31. mart od 19.00

Dr Mateja Brejc

E-obrazovanje danas

E-obrazovanje prati određeno nerazumevanje, koje je delimično i posledica upotrebe raznolike terminologije, a ujedno i pojednostavljeno razumevanje i nepoznavanje kompleksnosti područja e-obrazovanja može značajno uticati na nivo kvaliteta e-obrazovanja. Na vebinaru ćemo govoriti o osnovnim pojmovima i pojavnim oblicima e-obrazovanja. Predstavićemo aktuelne trendove, koji značajno diktiraju i suoblikuju razvoj e-obrazovanja, i ilustriraćemo kako ih možemo implementirati fokusirajući se na učesnika.

O predavaču: Dr Mateja Brejc je docent za područje menadžmenta. Vodila je više nacionalnih, i učestvovala u različitim međunarodnim projektima, organizovala i vodila stručne susrete i naučne skupove, kao i više međunarodnih konferencija. Bila je glavna urednica revije Vodenje. Od februara 2022. je kao visokoškolski profesor redovno zaposlena na DOBA fakultetu, gde aktivno radi na organizacionom i razvojno-istraživačkom području online obrazovanja. Nosilac je predmeta Menadžment kvaliteta u obrazovanju i sarađuje na predmetima iz područja e-obrazovanja na bachelor i master programima.

>> Prijava

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije