Vesti i događaji

 • kolazUciteljiDF2017 SRB HRV
  DOBA Fakultet

  Top of the top po mišljenju studenata

  Na fakultetu, u studijskom procesu, učestvuje više od 210 profesora i online mentora, a svake godine studenti biraju najbolje. Titulu naj profesor 2016/2017. su osvojili dr Andrej Kovačič i dr Marko Divjak.

 • SetRatioSize900900 TST 2
  DOBA Fakultet

  Dobro došli novi studenti!

  Ove studijske godine na DOBA Fakultetu počeli su sa studijama novi studenti bachelor i master programa. Uvodne susrete smo izvodili u Mariboru, Ljubljani, Zagrebu, i Beogradu online.

Mišljenja o studijama

Petar Rai

Petar Rašić

Sam način izvođenja studijskog programa na DOBA Fakultetu je koncipiran da bez primene teorijskog znanja na praktičnom primeru se ne može dobiti prolazna ocena. Lično smatram da je to odlična praksa jer i u stvarnom životu svo teorijsko znanje se mora primeniti, a u mnogome je lakše kada je već praktikovano na studijama.

Česta pitanja

Da li je moguće da će u budućnosti online studije potpuno zauzeti mesto klasičnih studija?

Online studiranje je samo način studiranja. Reč je o izboru, a ne o zameni klasičnog studiranja. Online studiranje je uglavnom jedini način sticanja višeg stepena obrazovanja za sve one kojima druge obaveze ne omogućavaju mogućnost klasičnog studiranja.

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji preuzeo je ENIC/NARIC centar

diploma4

Kao i u svim zapadnim zemljama i u Srbiji je sa radom počeo centar za vrednovanje stranih diploma koji nostrifikuje sve diplome stranih institucija, kao i diplome DOBA Fakulteta. Vrednovanje strane diplome iznosi 3.500,00 RSD.

DOBA Fakultet je već dobio rešenje o nostrifikaciji diploma bachelor programa Poslovanje i master programa Međunarodno poslovanje od strane ENIC/NARIC Centra.

Sve informacije u vezi Centra za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija, dostupne su na njihovoj webstranici.