Vesti i događaji

Mišljenja o studijama

Petar Rai

Petar Rašić

Sam način izvođenja studijskog programa na DOBA Fakultetu je koncipiran da bez primene teorijskog znanja na praktičnom primeru se ne može dobiti prolazna ocena. Lično smatram da je to odlična praksa jer i u stvarnom životu svo teorijsko znanje se mora primeniti, a u mnogome je lakše kada je već praktikovano na studijama.

Česta pitanja

Da li je moguće da se uključim u online studije ukoliko živim u inostranstvu, pod uslovom da ne dolazim u Srbiju tokom studija?

Da. Sve od upisa do diplome možete na DOBA Fakultetu da uradite online.

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji preuzeo je ENIC/NARIC centar

diploma4

Kao i u svim zapadnim zemljama i u Srbiji je sa radom počeo centar za vrednovanje stranih diploma koji nostrifikuje sve diplome stranih institucija, kao i diplome DOBA Fakulteta. Vrednovanje strane diplome iznosi 3.500,00 RSD.

DOBA Fakultet je već dobio rešenje o nostrifikaciji diploma bachelor programa Poslovanje i master programa Međunarodno poslovanje od strane ENIC/NARIC Centra.

Sve informacije u vezi Centra za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija, dostupne su na njihovoj webstranici.