Domov > Programi i upis > Bachelor program: Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Bachelor program: Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Program Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću je jedini studijski program ove vrste u Srbiji. Praktično je usmeren i aktuelan sa najboljim slovenačkim profesorima tog područja.

JEDINI u Srbiji! Najsavremeniji program sa sadržajima društvenih medija

Razvoj digitalnih tehnologija odlučno utiče na  promenu  marketinških koncepta u preduzećima i agencijama. Na tom području nema dovoljno akademsko obrazovanih stručnjaka sa  zadovoljavajućim KNOW – HOW-om, koji znaju učinkovito da združe marketing, društvene medije i odnose s javnošću i koji znaju da se uspešno nose sa stručnim pitanjima i praktičnim izazovima u preduzeću i agencijama.

Područje marketinga je jedna velika promena. Za vreme studija ćete usvojiti korisna znanja i kompetencije za izvođenje marketinških aktivnosti, za savladavanje medijskih tržišta i novih medija i za planiranje medijskih komunikacija. Upravo ova znanja danas se na vašem području najviše traže. Proverite i sami koja su marketinška zanimanja budućnosti i budite najbolje pripremljeni sa novim znanjem.

Podaci o programu

Koristi za vas

Interesovanje za upis u program je veliko. Dodajte i vi svojoj kreativnosti diplomu.

Diplomci i karijera

Diplomci programa se najčešće zapošljavaju u oglašavanju, prodaji, na području odnosa s javnošću, na području medija, internet komunikacija, direktnog i interaktivnog marketinga, na području upravljanja brendovima, u sektoru razvoja proizvoda, u B2B marketingu, u marketingu neprofitnih organizacija, na području savetovanja, kao samostalni preduzetnici, kao i u agencijama za odnose s javnošću, medijskim kućama i agencijama, marketinškim kompanijama, bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, ministarstvima i agencijama, finansijskim ustanovama gde su potrebna znanja sa područja marketinga.

Njihova radna mesta su: menadžeri brendova, direktori oglašavanja, umetnički direktori, menadžeri, producenti, pisci tekstova, saradnici na području korporativnih komunikacija, kreativni direktori, menadžeri međunarodnog poslovanja, novinari, specijalisti za marketinško komuniciranje, rukovodeći saradnici na području marketinga, stručnjaci područja medijskih i marketinških istraživanja, stručnjaci za društvene medije, PR menadžeri ...

Tokom studija studenti sarađuju sa preduzećima za koja pripremaju projektne zadatke za rešavanje izazova pojedinog preduzeća.

Prošle godine studenti programa su sarađivali sa sledećim preduzećima: Coca Cola, Kraš, Narodna skupština Republike Slovenije, Staklara Hrastnik, Osiguranje Sava, Generalna policijska uprava, Pristop, Trivid Grupa, Državni zbor Republike Slovenije, Osiguranje Dunav, Kancelarija Vlade Republike Srbije za Kosovo... 


Akreditacija programa

Savet Nacionalne agenciie Republike Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju (NAKVIS) u maju 2008. godine je akreditovalo visokoškolski studijski program Marketing (rešenje broj 6033-3/2008/9, datum 6. 10. 2008).


Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti mogu da biraju dva načina završetka studija, odbranu završnog stručnog rada ili polaganje dva dodatna izborna predmeta. Ukupno ćete sakupiti 180 ECTS bodova i dobiti stručno zvanje diplomant marketinga (VS) / Bachelor in Marketing, što je ekvivalentno zvanju Bachelor, koje poznaju u inostranstvu.

Evropska diploma online studija je ekvivalentna diplomi klasičnih studija, tako da na diplomi nije navedeno da ste studirali online.

Diploma, znanja i kompetencije koje ćete steći omogućavaju vam nastavak studija na master programima koje izvodimo na DOBA Fakultetu. Studije su moguće i u master programima drugih obrazovnih ustanova. Uslove za upis određuje svaki pojedinačni fakultet. Za dve godine možete da steknete zvanje mastera.

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija koji predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava. Rad DOBA Fakulteta je u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (vrednovanje studijskog programa) se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu opšteg pristupa tržišta rada u Srbiji.

Diplomci moraju da ulože molbu za priznavanje diploma ENIC/NARIC Centru, a prvi korak je popunjavanje formulara i dostava dokumentacije. Nostrifikacija košta 3.500,00 RSD.

 

Pridodani dokumenti:

Print