Domov > Programi i upis > Bachelor program: Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Bachelor program: Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Program Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću je jedini studijski program ove vrste u Srbiji. Praktično je usmeren i aktuelan sa najboljim slovenačkim profesorima tog područja.

JEDINI u Srbiji! Najsavremeniji program sa sadržajima društvenih medija

Razvoj digitalnih tehnologija odlučno utiče na  promenu  marketinških koncepta u preduzećima i agencijama. Na tom području nema dovoljno akademsko obrazovanih stručnjaka sa  zadovoljavajućim KNOW – HOW-om, koji znaju učinkovito da združe marketing, društvene medije i odnose s javnošću i koji znaju da se uspešno nose sa stručnim pitanjima i praktičnim izazovima u preduzeću i agencijama.

Područje marketinga je jedna velika promena. Za vreme studija ćete usvojiti korisna znanja i kompetencije za izvođenje marketinških aktivnosti, za savladavanje medijskih tržišta i novih medija i za planiranje medijskih komunikacija. Upravo ova znanja danas se na vašem području najviše traže. Proverite i sami koja su marketinška zanimanja budućnosti i budite najbolje pripremljeni sa novim znanjem.

Podaci o programu

Koristi za vas

Interesovanje za upis u program je veliko. Dodajte i vi svojoj kreativnosti diplomu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija koji predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava. Rad DOBA Fakulteta u skladu je sa slovenačkim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (vrednovanje studijskog programa) se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu opšteg pristupa tržišta rada u Srbiji.

Pridodani dokumenti:

Print