30 godina DOBE

30 godina DOBE

30 godina DOBE

Direktorka Jasna Dominko Baloh je dobila najviše državno priznanje Republike Slovenije za uspešan vaspitno-obrazovni, inovacijski i organizacioni rad na području obrazovanja odraslih, i priznanje Andragoškog centra Slovenije za trud u razvijanju kvaliteta obrazovanja odraslih. Prošle godine je postala i privrednica štajerske 2018. prema izboru novinara časopisa Večer.

 

30 godina u brojkama

Područja, u kojima smo bili prvi

Druga priznanja i nagrade

 • Naš prag je prešlo 49.228 učesnika i studenata.
 • Izvodimo više od 100 programa obrazovanja.
 • Sa nama sarađuje 36 stalno zaposlenih, i 230 spoljašnjih saradnika.
 • Na DOBI je diplomiralo 8.607 diplomaca.
 • Online studije izvodimo već 21 godinu.
 • Poslujemo na 4 tržišta.
 • Sarađujemo sa 3.000 preduzeća.
 • Studenti studiraju online iz 46 država sveta.
 • Bili smo prvi privatni obrazovni zavod u Sloveniji. 
 • Počeli smo sa ranim učenjem stranog jezika u vrtićima, 1990. godine.
 • Prvi smo osnovali privatnu višu strukovnu školu u Sloveniji.
 • Otvorili smo prvi Centar za samostalno učenje u Sloveniji.
 • Prvi smo u Sloveniji razvili model online studija.
 • Razvili smo prvi privatni program više škole Poslovni sekretar.
 • Prvi smo dobili međunarodnu akreditaciju za online studije u JI Evropi.
 • Dve međunarodne akreditacije kvaliteta.
 • Povelja grada Maribora za dostignuća na području obrazovanja.
 • Tri puta smo dobili Nagradu za inovativnost Privredne komore.
 • Društvo za marketing  nas je uvrstilo među finaliste izbora za marketinšku odličnost 2018. godine.
 • Viša strukovna škola je dobila nagradu za 20-godišnji kvalitetan.
 • Nagrada za društvenu odgovornost HORUS 2019.
 • Nagrada Jabuka kvaliteta Ministarstva za obrazovanje, nauku i sport.

Istorija DOBE

Pre 30. godina smo naš put počeli sa jezičkim obrazovanjem, najpre sa programima za predškolsku decu, a zatim i sa programima za odrasle, i sa specijalizovanim programima po meri preduzeća i pojedinaca.

1991. godine smo počeli da sarađujemo sa Republičkim zavodom za zapošljavanje Maribor, razvijali smo nove programe za nezaposlene, strukovne programe i programe za lični rast.

U narednih nekoliko godina je DOBA uspešno nastavila svoju misiju uvođenjem drugačijih oblika i načina učenja, posebno prilagođenih potrebama odraslih. U 1995. godini smo u saradnji sa Andragoškim centrom Slovenije otvorili prvi Centar za podsticanje učenja u Sloveniji, a godinu dana kasnije još i Berzu znanja, oba namenjena besplatnom neformalnom učenju pojedinaca.

Nakon nekoliko godina rada smo ojačali na području formalnog obrazovanja. 1997. godine smo počeli sa izvođenjem srednjoškolskih  programa, prilagođenih odraslima.

U 1999. godini smo na DOBI osnovali jednu od prvih viših strukovnih škola, i počeli smo sa izvođenjem javno važećeg programa više škole Poslovni sekretar, koji smo razvili na DOBI. Delatnost obrazovanja više škole je na DOBI narednih godina bila jedna od ključnih delatnosti. Počeli smo sa intenzivnijom međunarodnom delatnošću, povezivanjem sa privredom, i osnažilo se povezivanje sa okruženjem. Danas izvodimo osam savremenih programa više škole.

Već u 2004. godini je sa osnivanjem Visoke poslovne škole usledio novi razvojni proboj DOBE. 2009. godine smo se transformisali u fakultet. Uspešno smo raširili uključivanje studenata iz Srbije i Hrvatske u programe.

DOBA Fakultet je vodeći na području online obrazovanja na slovenačkom visokoškolskom prostoru, dok tradicija, odlični studijski rezultati, uspešnost diplomaca, društvena odgovornost, razvojni i naučno – istraživački rad, prvoklasno znanje, upotreba savremenih i inovativnih pedagoških pristupa i internacionalizacija sa inostranim studentima DOBA Fakultet uvrštavaju među najambicioznije visokoškolske ustanove u jugoistočnoj Evropi. Na DOBA Fakultetu studiraju studenti iz 46 država, najviše iz Slovenije, Hrvatske i Srbije. Danas izvodimo četiri visokoškolska dodiplomska programa, četiri magistarska programa, i jedan doktorski program, na četiri jezika.

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije