Kako rastemo?

30 godina DOBE

Kako rastemo?

 

»Kao i svi veliki projekti i DOBA Fakultet ima svoje ime. Jasna Dominko Baloh, direktorka grupe DOBA, od početka pre 30 godina, pa sve do danas nije prestajala sa traženjem novih izazova i sa osvajanjem sve viših standarda, o kojima nepobitno govore podaci u ovoj brošuri. Čast nam je da možemo biti učesnici u tom velikom projektu, koji pored znanja poručuje i to, da je jedina konstanta kvaliteta i rasta promena.«

 

»Na DOBA Fakultetu preovladava radoznalost. Istraživanje novih načina razmišljanja i pomeranje granica ne samo da podstičemo, već i očekujemo. Ideje, inovacije, otvorena komunikacija, timski rad i prenos znanja kako unutar ustanove, tako i u zajednici njenih partnera, odražavaju duh fakulteta i jasno govore,  da će fakultet i u budućnosti, koja je više nego ikada nepredvidiva, prosperirati i ostati to što je uvek bio - mesto za radoznale, hrabre i odvažne.«


 

 

»Institucija koja raste i razvija se je inovativno orijentisana i međunarodno usmerena, i nudi stručnjaku za finansije zarad postizanja dobrih poslovnih rezultata posebnu motivaciju, jer će se nositi, pre svega, sa usmeravanjem sredstava u razvoj obrazovne delatnosti, u modernizaciju tehnološke podrške studijama, u dobre radne uslove zaposlenih i njihovo nagrađivanje; odnosno u pravcu, u kome razvoj generiše novi razvoj.«

 

»Rast broja učesnika i studenata obrazovnih programa iz Slovenije i inostranstva svake godine je dokaz, da radimo dobro. Svesni smo, da se dobri rezultati zasnivaju na posvećenosti zaposlenih, praćenju naših vrednosti i vizije, i zato su ti odlični rezultati za naš marketinško-prodajni tim velika motivacija za unapred.  Sa inovativnim pristupima u marketingu ćemo i ubuduće oduševljavati buduće studente, i tako obezbeđivati održivi rast Dobe.«


 

 

»IT sektor na DOBI je izložen konstantnim izazovima, jer priroda posla i okruženje koje se brzo razvija, zahtevaju stalan razvoj. Pošto na Dobi pratimo nove smernice, i hrabri smo, bili smo jedni od prvih, koji su uveli sopstveni online sistem obrazovanja. To je bila prekretnica koja nam je dala energiju za dalji rad. Svakodnevno uvodimo novosti i poboljšanja, kako bi naši studenti dobili to što očekuju. Možemo im ponuditi više nego drugi.«

 

»Slogan DOBA, škola, koja vidi dalje, na DOBI pokušavamo da ostvarimo na svakom koraku. Stalno se razvijamo, rizikujemo, vidimo preko naših granica. To očekujemo od stručnih saradnika,  a od pedagoškog tima očekujemo drugačije pristupe u radu sa studentima.  Tehnološki smo inovativni, studentima želimo da obezbedimo najnovija znanja u saradnji sa privredom, pratimo priče diplomaca. Sigurna sam, da će DOBA uvek biti korak ispred drugih.«


 

 

»Sa jasnom orijentacijom, koja se zasniva na konstantnom razvoju, novim tehnologijama i kvalitetu, Viša strukovna škola DOBA se razvila u višu školu sa najviše diplomaca. Sa sopstvenim razvojnim radom smo razvili četiri studijska programa više škole, i probili led na području online obrazovanja, jer smo prvi uveli studije, koje su u potpunosti podržane internetom, i odgovaraju na ključne zahteve savremenog doba: dostupnost, uključenost i prilagodljivost.«

 

»Bila mi je čast i zadovoljstvo da budem prvi dekan DOBA Fakulteta, koji uzima u obzir promene u savremenom informacionom društvu i postindustrijskoj privredi. Njegovi profesori i stručne službe nastoje da studenti usvoje sva znanja, kompetencije i veštine, koje zahteva tržište rada 21. veka. To je na online studijama didaktički još zahtevnije nego na klasičnim, a dve međunarodne akreditacije potvrđuju, da smo u tome uspeli.«


 

 

»DOBA je odigrala važnu ulogu u razvoju privatnog visokog školstva, internacionalizaciji studija upotrebom stranih jezika i pri uvođenju studija na daljinu. U 30 godina se razvila u jednu od najuglednijih privatnih visokoškolskih ustanova sa moderno zasnovanim programima, koji se u poslednje vreme praktično u potpunosti izvode u obliku studija na daljinu, i finansirani su u kombinaciji javnih i privatnih sredstava.«

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije