Lična karta

DOBA Fakultet danas

Lična karta

DOBA Fakulteta za primenjene poslovne i društvene studije Maribor

Dekan: prof. dr Rasto Ovin
Direktorka: Jasna Dominko Baloh
Direktorka studijskih programa: Polona Baloh Kremavc
Sedište: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
Matični broj: 1934511
Poreski broj: SI58761535
Transakcijski račun: 051008011838648
Broj upisa u sudski registar: 11201700 pri Okružnom sudu u Mariboru
Broj sudskog registra: Srg 200400587 dana 28. 4. 2004.
Telefon: (+386) 2 228 38 90
Telefaks: (+386) 2 228 38 61
Mejl: fakulteta@doba.si 

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije