Pozdravni govor direktorke i dekana

Fakultet sa tradicijom

Pozdravni govor direktorke i dekana

 

Poštovani,

Rast u dubinu i širinu – sa pogledom na aktuelne društvene događaje, i sa doprinosom rešavanju problema –  je naš zajednički cilj. Samo tako možemo studente da osposobimo za zahtevnije i odgovornije poslove, koji zahtevaju odgovarajuća znanja, kompetencije i veštine.
Možemo biti ponosni na rezultate, a moramo ostati ambiciozni: produktivnost i kreativna učinkovitost će biti odlučujući za našu zajedničku uspešnu budućnost i sreću. DOBA Fakultet je moderna, savremena ustanova, koja prati svetske trendove, i brzo se prilagođava promenama – svi zajedno moramo uraditi sve što je u našoj moći, da studenti budu spremni za izazove budućnosti i aktuelne zahteve u svojoj radnoj sredini.

Budimo svesni, da je uspešnost savremenih studija zasnovana na aktivnoj saradnji – zato budite naš proaktivni partner. Sa pitanjima i samostalnim razmišljanjem ćete postići najbolje rezultate, i sebi, a i nama stvoriti nove vidike, izazove i dileme.

U tome svima želim puno uspeha i zadovoljstva!

Prof. dr Boris Cizelj
v. d. dekana DOBA Fakulteta

 

Dobro došli na DOBA Fakultet. 

U naše programe studija pozivamo sve one koji se vode neprestanom intelektualnom radoznalošću i koji, kao etički, društveno odgovorni, kreativni i kritički nastrojeni pojedinci, žele da generišu nove ideje koje menjaju život, i preoblikuju organizacije u trajno konkurentne, u prilagodljivom i ravnopravnom društvu. Kvalitetno obrazovanje je moguće dobiti i na savremeni način, koji pojedincu omogućava udruživanje privatnog života, karijere i studija.

Svaki pojedinac je sam odgovoran za svoj uspeh, a čvrsto sam uverena da vam nadahnuća i volje neće nedostajati u pozitivnom i kooperativnom okruženju našeg uspešnog fakulteta. To dokazuju i uspešne priče naših diplomaca.

Pridružite im se i vi!

Jasna Dominko Baloh, prof., direktorka
 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli