Rukovodstvo i saradnici

DOBA Fakultet danas

Rukovodstvo i saradnici

Jasna Dominko Baloh
direktorka Dobe
viš. pred. Jasna Dominko Baloh
+ 386 2 228 38 60
Rasto Ovin
Dekan DOBA Fakulteta
red. prof. dr. Rasto Ovin
+ 386 2 228 38 60
Samo Rumež
izvršni direktor
Samo Rumež
+ 386 2 228 38 60
Peter Baloh
direktor finansija i predsednik Upravnog odbora DOBA Fakulteta
Peter Baloh
+386 2 228 38 70
Polona Baloh Kremavc
direktorka studijskih programa
Polona Baloh Kremavc
+386 2 228 38 60
Dina Potočnik
direktorka marketinga i prodaje
Dina Potočnik
+386 2 228 38 90
Matjaž Potočnik
vođa informatike
Matjaž Potočnik
+386 2 228 38 54
Boris Cizelj
predsednik akademskog odbora DOBA Fakulteta
red. prof. dr. Boris Cizelj
+386 2 228 38 60
Mateja Geder
vođa projektne kancelarije
Mateja Geder
+386 2 228 38 68
Marko Babič
stručni saradnik za studentska pitanja
Marko Babič
+386 2 228 38 53
Zvezdana Strmšek
akademska savetnica
Zvezdana Strmšek
+386 2 228 38 94
Nina  Turčin
menadžerka programa
Nina Turčin
+386 2 228 38 73
Vesna Kolenc Potočnik
menadžerka programa
Vesna Kolenc Potočnik
+386 2 228 38 97
Ksenija Drolc
menadžerka programa
Ksenija Drolc
+386 2 228 38 62
Petra Hanžel
akademska savetnica
Petra Hanžel
+386 2 228 38 76
Marjeta Magdič
akademska savetnica
Marjeta Magdič
+386 2 228 38 95
Valerija Oblak
vođa referata
Valerija Oblak
+ 386 2 228 38 50
Jure Savinc
informatičar
Jure Savinc
+386 2 228 38 84
Milena Dreisibner
računovođa
Milena Dreisibner
+386 2 228 28 71
Tatjana Gorjup Hlade
bibliotekarka
Tatjana Gorjup Hlade
+386 2 228 38 92
Nina Žugman
asistent direktora
Nina Žugman
+386 2 228 38 60
Tina Gajšek
službenik u sekretarijatu
Tina Gajšek
+386 2 228 38 52
Anja  Mahne
stručni saradnik za digitalni marketing
Anja Mahne
+386 2 228 38 65
Jona Vizjak
stručni saradnik
Jona Vizjak
+386 2 228 38 63
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije