Rukovodstvo i saradnici

DOBA Fakultet danas

Rukovodstvo i saradnici

prof. Jasna Dominko Baloh
Direktorka Dobe
prof. Jasna Dominko Baloh
(+ 386) 2 228 38 60
red. prof. dr Rasto Ovin
Dekan DOBA Fakulteta
red. prof. dr Rasto Ovin
(+ 386) 2 228 38 60
Klemen Žibret
Izvršni direktor
mag. Klemen Žibret
02 228 38 81
Irena Amič Ravnik
Direktorka studijskih programa
Irena Amič Ravnik
(+386) 2 228 38 60
Peter Baloh
Direktor finansija i predsednik Upravnog odbora DOBA Fakulteta
Peter Baloh
(+386) 2 228 38 70
Polona Baloh
Direktorka studijskih centara u inostranstvu i vođa službe za odnose s javnošću
Polona Baloh
(+381) 64 928 72 08
red. prof. dr Boris Cizelj
Predsednik akademskog odbora DOBA Fakulteta
red. prof. dr Boris Cizelj
(+386) 2 228 38 60
Nina Žugman
Asistent direktora
Nina Žugman
(+386) 2 228 38 60
Dina Potočnik
Vođa prodaje
Dina Potočnik
(+381) 66 87 77 898, (+386) 2 228 38 90
Stanko Kramberger
Vođa informatike
Stanko Kramberger
(+386) 2 228 38 54
mr Vesna Kolenc Potočnik
Menadžerka programa
mr Vesna Kolenc Potočnik
(+386) 2 228 38 97
Zvezdana Strmšek
Menadžerka programa i koordinator online mentora
Zvezdana Strmšek
(+386) 2 228 38 94
Ksenija Drolc
Menadžerka programa
Ksenija Drolc
(+386) 2 228 38 62
Nina Turčin
Međunarodni odnosi
Nina Turčin
(+386) 2 228 38 73
Sandra  Zakrajšek
Koordinator programa
Sandra Zakrajšek
(+386) 2 228 38 95
Teja  Hižman
Akademska savetnica
Teja Hižman
+386 2 228 38 95
Marko Babič
Stručni saradnik za studentska pitanja
Marko Babič
(+386) 2 228 38 53
Valerija Farič
Stručni saradnik za studentska pitanja
Valerija Farič
Jure Savinc
Informatičar
Milena Krulik
Računovođa
Milena Krulik
(+386) 2 228 28 71
Tatjana Gorjup Hlade
Bibliotekarka
Tatjana Gorjup Hlade
(+386) 2 228 38 55
doc. dr Marko Divjak
Razvojno - istraživački saradnik i visokoškolski profesor
doc. dr Marko Divjak
dr Marina Letonja
docent
dr Marina Letonja
Pedja Ašanin Gole
viši predavač
dr Tina Vukasović
vanredna profesorka
dr Tina Vukasović
dr Anita Maček
vanredna profesorka
dr Anita Maček
dr Andrej Raspor
vanredni profesor
dr Andrej Raspor
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije