Prijavno-upisni postupak

Upis u studije

Prijavno-upisni postupak

PRIJAVNI ROKOVI

Prvi prijavni rok

  • Bachelor programi prvog stepena, master programi drugog stepena i doktorski program trećeg stepena – od 1. 3. do 30. 6. 2024.

Drugi prijavni rok (Ukoliko ostane slobodnih mesta)

  • Bachelor programi prvog stepena, master programi drugog stepena i doktorski program trećeg stepena – od 21. 8. do 30. 9. 2024.

Kako se upisati u studije?

1. Popunite prijavu 

Podnesena prijava još ne znači upis. Upisni postupci će se odvijati od jula nadalje (videti tačke 3 i 4).

2. Prilikom prijave priložite odgovarajuće potvrde/dokumente.

Prilikom prijave putem eVŠ-a, na osnovu unetih podataka o završenom obrazovanju, aplikacija će vas automatski upozoriti koje priloge morate dostaviti uz prijavu. Ukoliko prilikom popunjavanja prijave nemate sve potrebne dokaze, molimo vas da ih što pre pribavite i dopunite prijavu u najkraćem mogućem roku, najkasnije do roka koji će biti određen za dopunu prijave.

Bachelor programi

  • Upis u 1. godinu: uverenje o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi, svedočanstvo 3. i 4. razreda (skenirano prilikom prijave, overena kopija prilikom potvrde uključenja)
  • Upis u 2. godinu: uverenje o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi + potvrda o položenim ispitima + nastavni planovi (sadržaji) položenih predmeta ILI diploma više stručne škole (skenirano prilikom prijave; overene kopije svih dokumenata prilikom potvrde uključenja)
  • Upis u 2., odnosno 3. godinu: uverenje o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi + original potvrda o položenim ispitima + nastavni planovi (sadržaji) položenih predmeta ILI diploma više stručne škole ILI diploma smera osnovnih studija (skenirano prilikom prijave, overene kopije svih dokumenata prilikom potvrde uključenja

Master programi

  • Upis u prvu godinu: diploma završenog osnovnog studijskog programa - preddiplomskog studija u obimu najmanje 180 ECTS + potvrda o položenim ispitima ili prilog diplomi (skenovi prilikom prijave, overene kopije svih dokumenata prilikom potvrde uključenja), životopis

Uz podnošenje prijave putem eVŠ-a automatski se podnosi i zahtev za priznavanje prethodnog obrazovanja u Republici Sloveniji.

Preporučujemo da odmah nakon podnošenja prijave pripremite dokumenta, overite ih kod javnog beležnika ili od strane škole. Dokumenta ćete poslati prilikom potvrde upisa putem klasične pošte do određenog roka. 

3. Ograničenje upisa i izborni postupak

Za studijske programe za koje će broj prijava u prvom prijavnem roku premašiti broj raspoloživih mesta, ćemo doneti Odluku o ograničenju upisa. DOBA Fakultet će u tom slučaju u skladu sa Konkursom za upis sprovesti postupak izbora. Kandidati će biti obavešteni o prihvatanju Odluke o ograničenju upisa i prihvatanju/odbijanju u julu. Ako ograničenje upisa za program nije doneto, sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju uslove za upis pozvaćemo na upis početkom jula.

4. Potvrda upisa

E-poštom ćete u julu primiti uputstva i dokumentaciju za upis (ugovor, upisni list, informacije o plaćanju). Upis ćete potvrditi do roka naznačenog u obaveštenju tako što ćete poslati potrebne dokumente putem klasične pošte na adresu fakulteta. Nakon pregleda vaše dokumentacije, obavestićemo vas o potvrđenom upisu.

4. Početak studija
Studije započinjete s online uvodom u studije u drugoj nedelji u oktobru. Ovaj uvod u studije namenjen je pripremi za studije, upoznavanju s nastavnim okruženjem, alatima, testiranjem itd. Tek nakon završenog uvodnog programa počinjete s prvim predmetom. O prvom online susretu bićete pravovremeno obavešteni putem elektronske pošte. 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli