Školarina i uslovi plaćanja

Upis u studije

Školarina i uslovi plaćanja

Osim kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, fakultet obezbeđuje nadstandardno izvođenje programa.

Ulaganje u studije se uvek isplati. Naime, čak 77 % diplomaca DOBA Fakulteta nakon diplomiranja doživi pozitivne promene -  napredovanje, veću platu ili novo i bolje radno mesto (anketa među poslodavcima sprovedena u oktobru 2020).

Posebne pogodnosti plaćanja 

 • Mogućnost plaćanja niže godišnje školarine u jednokratnom iznosu.
 • Mogućnost plaćanja godišnje školarine mesečnim plaćanjem na rate, bez kamata (12 rata/studijska godina).
 • Popust prilikom upisa u master programe u iznosu od 300 € za diplomce DOBA Fakulteta.

Cenovnik školarine 23/24

Programi Školarina za jednu godinu u EUR*
Bachelor programi
(osim programa Primenjena psihologija)

2.899,00 ili 12 x 255,00 

Bachelor program Primenjena psihologija 

3.920,00 ili 12 x 343,00 

Master programi (osim programa Psihologija)

3.289,00 ili 12 x 290,00 

Master program Psihologija (samo na slovenskom jeziku)

4.400,00 ili 12 x 385,00 

Doktorski program Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

4.700,00 ili 8 x 599,00, za magistre DF 3.900,00 ili 8 x 499,00 EUR 

* Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

Naknada za diplomiranje/magistriranje

 • Naknada za diplomiranje, odnosno magistriranje se izmiruje u poslednjoj godini studija, pre diplomiranja/magistriranja u jednokratnom iznosu.

Izvođenje programa uključuje

 • Uvodna osposobljavanja za uspešan početak studija: upoznavanje sa informacionom tehnologijom, strategije i tehnike za uspešno online učenje i studiranje;
 • Savremeni pedagoški pristup sa pružanjem kontinuirane podrške i motivacije studentima, uz stalno praćenje rezultata;
 • Pristup modernom virtuelnom studijskom okruženju Blackboard sa naprednim alatima za odvijanje online nastave, koje omogućava komunikaciju između predavača, online mentora, studenata i fakultetskih radnika;
 • Podršku studentima pružaju online mentori iz Srbije, 24/7;
 • Pristup portalu Moja.Doba.si u kome su: e-indeks, e-referat, prijava online ispita, naručivanje potvrda, pristup rasporedima;
 • Pristup medijskom kutku u virtuelnom okruženju: e-biblioteci, internet bazama podataka, stručnim revijama, portalima i dr.;
 • Razvoj kompetencija i veština virtuelnog timskog rada na konkretnim praktičnim zadacima;
 • Microsoft-ov paket Office 365 ProPlus;
 • Prisustvovanje i interaktivna saradnja na predavanjima gostujućih vrhunskih regionalnih stručnjaka iz prakse;
 • Polaganje ispita tri puta;
 • Pristup uslugama Kompetentnog centra;
 • Pristup uslugama Karijernog centra za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranje karijere;
 • Pristup medijskom kutku u virtuelnom okruženju: internet bazama podataka, stručnim revijama, portalima i dr.;
 • Članarinu za biblioteku;
 • Mogućnost uključivanja i aktivne participacije u Studentskom savetu;
 • Članstvo u Alumnom klubu.

Cenovnik DOBA Fakulteta 2023/2024.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije