Školarina i uslovi plaćanja

Upis u studije

Školarina i uslovi plaćanja

Osim kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, fakultet obezbeđuje nadstandardno izvođenje programa.

Ulaganje u studije se uvek isplati. Naime, čak 77 % diplomaca DOBA Fakulteta nakon diplomiranja doživi pozitivne promene -  napredovanje, veću platu ili novo i bolje radno mesto (anketa među poslodavcima).

Posebne pogodnosti plaćanja 

 • Mogućnost plaćanja niže godišnje školarine u jednokratnom iznosu.
 • Mogućnost plaćanja godišnje školarine mesečnim plaćanjem na rate, bez kamata (12 rata/studijska godina).
 • Popust prilikom upisa u master programe u iznosu od 300 € za diplomce DOBA Fakulteta.
Studijski programi Trošak jedne studijske godine

Bachelor programi:
Menadžment u savremenom poslovanju, 
Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću,
Menadžment u socijali i obrazovanju

1. godina: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.250,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (visina rate: 285,00 EUR)

2. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.250,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (visina rate: 285,00 EUR)

3. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.250,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (visina rate: 285,00 EUR)

Bachelor program:
Primenjena psihologija

1. godina: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.920,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (iznos rate: 343,00 EUR)

2. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.920,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (iznos rate: 343,00 EUR)

3. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.920,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (iznos rate: 343,00 EUR)

Master programi:
Međunarodno inovativno poslovanje
(smer Međunarodno poslovanje in Trajnostni kadrovski menadžment),
Marketing i prodaja

1. godina: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.680,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (visina rate: 325,00 EUR)

2. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.680,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (visina rate: 325,00 EUR)

Master program:
Međunarodno inovativno poslovanje
(smer Poslovni coaching) 

1. godina: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 3.680,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (visina rate: 325,00 EUR)

2. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 4.700,00 EUR
uplata u ratama: 12 rata (visina rate: 405,00 EUR)

Master program:
Psihologija

1. godina: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 4.400,00 EUR
uplata u ratama: 3 rata (iznos rate: 1.483,00 EUR)
uplata u ratama: 12 rata (iznos rate: 385,00 EUR)

2. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 4.400,00 EUR
uplata u ratama: 3 rata (iznos rate: 1.483,00 EUR)
uplata u ratama: 12 rata (iznos rate: 385,00 EUR)

Doktorski program:
Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

1. godina: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 4.700,00 EUR
uplata u ratama: 8 rata (iznos rate: 599,00 EUR)

2. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 4.700,00 EUR
uplata u ratama: 8 rata (iznos rate: 599,00 EUR)

3. godina*: uplata u jednokratnom iznosu s popustom: 4.700,00 EUR
uplata u ratama: 8 rata (iznos rate: 599,00 EUR)

*Student bira način plaćanja u ugovoru. DOBA Fakultet će verovatno triput godišnje prilagođavati visinu rate prema stopi rasta životnih troškova u RS, pri čemu će tokom prvih tri meseca važiti cene koje su bile na snazi prilikom prvog uključenja u studij. Plaćanje školarine za svaku iduću godinu i ostale naknade (npr. za diplomiranje) DOBA Fakultet će obračunati prema cenovniku koji će Upravni odbor DOBA Fakulteta doneti u januaru za sledeću školsku godinu. Cenovnik je sastavni deo ugovora i biće objavljen na internet stranici DOBA Fakulteta.

Naknada za diplomiranje/magistriranje

 • Naknada za diplomiranje, odnosno magistriranje se izmiruje u poslednjoj godini studija, pre diplomiranja/magistriranja u jednokratnom iznosu.

Izvođenje programa uključuje

 • Uvodna osposobljavanja za uspešan početak studija: upoznavanje sa informacionom tehnologijom, strategije i tehnike za uspešno online učenje i studiranje;
 • Savremeni pedagoški pristup sa pružanjem kontinuirane podrške i motivacije studentima, uz stalno praćenje rezultata;
 • Pristup modernom virtuelnom studijskom okruženju Blackboard sa naprednim alatima za odvijanje online nastave, koje omogućava komunikaciju između predavača, online mentora, studenata i fakultetskih radnika;
 • Podršku studentima pružaju online mentori iz Srbije, 24/7;
 • Pristup portalu Moja.Doba.si u kome su: e-indeks, e-referat, prijava online ispita, naručivanje potvrda, pristup rasporedima;
 • Pristup medijskom kutku u virtuelnom okruženju: e-biblioteci, internet bazama podataka, stručnim revijama, portalima i dr.;
 • Razvoj kompetencija i veština virtuelnog timskog rada na konkretnim praktičnim zadacima;
 • Microsoft-ov paket Office 365 ProPlus;
 • Prisustvovanje i interaktivna saradnja na predavanjima gostujućih vrhunskih regionalnih stručnjaka iz prakse;
 • Polaganje ispita tri puta;
 • Pristup uslugama Kompetentnog centra;
 • Pristup uslugama Karijernog centra za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranje karijere;
 • Pristup medijskom kutku u virtuelnom okruženju: internet bazama podataka, stručnim revijama, portalima i dr.;
 • Članarinu za biblioteku;
 • Mogućnost uključivanja i aktivne participacije u Studentskom savetu;
 • Članstvo u Alumnom klubu.

Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli