Priznavanje

Najčešće postavljana pitanja

Priznavanje

Da li je moguće, da se upišem direktno u 2. ili 3. godinu, na osnovu nezavršenih studija srodnih smerova?
U 2. odnosno 3. godinu (osim u program Primenjena psihologija) mogu da se upišu studenti i diplomci bachelor programa srodnih smerova, koji ispunjavaju uslove za upis. Na osnovu potvrde o položenim ispitima i overenih nastavnih planova se dodeljuje godina upisa i eventualne dodatne studijske obaveze (diferencijalni predmeti).

Da li mogu da se priznaju neki položeni ispiti iz drugih, srodnih smerova?
Znanja i veštine, koji su dobijeni pre upisa i tokom studija, studentima mogu biti priznati – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Na koji način obavljam diferencijalne predmete?
Diferencijalne predmete ćete obavljati na isti način kao i ostale predmete prema rasporedu. Dogodiće se, da ćete u nekom trenutku imati istovremeno dva predmeta (redovni predmet prema rasporedu, i  diferencijalni), ako ćete se tako prijaviti.

Kako je sa priznavanjem neformalnog znanja?
Znanja dobljena u neformalnim oblicima obrazovanja studenti dokazuju sa dokumentima, odnosno portfoliom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih dela . ..) Pri priznavanju neformalno dobljenih znanja, komisija vas uvek uputi i na proveravanje znanja (ispit, intervju ili neki drugi oblik proveravanja).

Kako je sa priznavanjem prakse?
Uslov za priznavanje stručne prakse/praktičnog obrazovanja je najmanje jedna godina radnih iskustava na odgovarajućem radnom mestu.

Da li se priznavanje plaća?
U bachelor programima je priznavanje formalnog znanja uključeno u troškove školarine, a priznavanje neformalnog znanja u bachelor programima i priznavanje znanja u master programima se plaća prema cenovniku DOBA Fakulteta.

Da li se priznaju i predmeti iz srednje škole?
Ne, u visokoškolskom programu vam se ne mogu priznati znanja, koja ste dobili u srednjoj školi.

Da li se zbog priznavanja umanjuje školarina?
Priznati predmeti ne umanjuju troškove celokupnih studija u bachelor programima. U slučaju da komisija studentu prizna predmet u potpunosti u master programima, student ima pravo na povraćaj školarine u visini broja ECTS predmeta x 50% vrednosti ECTS boda.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli