Školarina i uslovi plaćanja

Najčešće postavljana pitanja

Školarina i uslovi plaćanja

Koliko iznosi školarina, i da li je moguća otplata na rate?
Tačne podatke za svaki program možete naći na programskim podstranicama, u odeljku 'troškovi studija'. Celokupan cenovnik svih usluga možete naći ovde: https://www.fakulteta.doba.si/upload/CENIK_DOBA%20Fakulteta_2020-21%5B10359%5D(10).pdf

Kada se plaća prva rata?
Ukoliko se prijavite na 1. prijavnom roku, plaćanje prve rate je najkasnije do kraja juna, a ukoliko se prijavite na 2. prijavnom roku, onda je odmah na upisu u septembru.

Šta je sve uključeno u cenu?
Uvodna osposobljavanja, dostup do portala: e-indeks, e-referat, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda, e-gradiva, dostup i korišćenje medijskog kutka, razmatranje molbi na komisiji za studentska pitanja za bachelor programe, mentorstvo, tehničku podršku, Microsoftov paket Office 365, polaganje ispita tri puta, Usluge Kompetentnog centra, članarinu za biblioteku. U školarinu njie uključen trošak diplomiranja od 449,00 EUR, odnosno magistarski rad 549,00 EUR.

Da li se polaganje ispita posebno plaća?
U školarinu je uključeno polaganje svakog ispita tri puta, a ukoliko biste išli na ispit četvrti put ili više, pristup ispitu se plaća prema važećem cenovniku.

Da li moram da platim celu školarinu ukoliko prevremeno prekinem studije?
Na ispisu iz škole moraju biti plaćene sve uplatnice za rate, koje su izdate do dana ispisa.

Šta se događa ukoliko ostanem bez posla, i ne mogu više da plaćam školarinu?
Imate mogućnost privremenog prekida ili ispisa, a uplatnice od dana prekida više ne dobijate. 
 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije