Specifike master programa

Najčešće postavljana pitanja

Specifike master programa

Koji vaš master program bi bilo smisleno upisati, ako imam završeno visoko obrazovanje tehničkog smera?
Možete da upišete bilo koji od ponuđena programa sa područja menadžmenta. U svakom slučaju, dopunjavate znanja sa područjem menadžmenta, u zavisnosti od toga koja od stručnih područja su vam potrebna na poslu – da li ste u međunarodnim vodama, ili želite da dopunite znanja iz područja marketinga i prodaje, ili da razvijate karijeru u pametnim gradovima, odn. da napredujete u javnom sektoru ili neprofitnim organizacijama. U slučaju nesrodnog  smera, fakultet određuje dodatne obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS-u (diferencijalni predmeti). Određuju se u odnosu na različitost strukovnog. 

U master program Psihologija se ne možete upisati sa obrazovanjem tehničkog smera. 

Trenutno završavam marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, i možda pitanje, koji od master  programa tog smera bi nekako bilo prirodno nastaviti?
Nastavak tog smera je program Marketing i prodaja na master studijama. Nije obavezno, jer pojedini žele da promene područje, i prošire znanja drugim programom.

Da li kao diplomirani ekonomista mogu da se upišem u master program Psihologija?
Za razliku od master programa DOBA Fakulteta: Međunarodno poslovanje, Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju, Marketing i prodaja i Menadžment pametnih gradova, uslovi za upis u master program Psihologija su znatno zahtevniji.

U master studijski program Psihologija se može upisati:

  1. ko je završio studijski program prvog stepena u obimu od najmanje 180 ECTS iz područja psihologije
  2. ko je završio studijski program najmanje prvog stepena sa drugog srodnog strukovnog područja, ukoliko je pre upisa obavio studijske obaveze do najmanje 50 ECTS-a, koje su od suštinskog značaja za nastavak studija. Srodna stručna područja su:  socijalni radpedagogija i andragogijasocijalna pedagogijaspecijalna i rehabilitaciona pedagogija, psihosocijalna pomoć, biopsihologija. Studijske obaveze individualno za pojedinačnog kandidata određuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta, na osnovu proučavanja studijskog programa prethodno završenih studija. Dodatne studijske obaveze kandidat može da obavlja nakon upisa u program.
  3. ko je završio studijski program najmanje prvog stepena iz drugih strukovnih područja, ukoliko je njegov program pokrivao barem 30 ECTS sadržaja, uporedivih sadržajima visokoškolskog programa Primenjena psihologija, a pre upisa u potpunosti obavlja sledeće obaveze visokoškolskog strukovnog programa Primenjena psihologija: Uvod u psihologiju (7 ECTS), Statistika za psihologe (6 ECTS), Psihologija ličnosti, motivacija i emocije (6 ECTS), Kognitivna psihologija i osnove neuronauke (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizaciona psihologija (7 ECTS), Uvod u pedagošku psihologiju (7 ECTS), Uvod u kliničku psihologiju (6 ECTS). Kandidat dodatne studijske obaveze obavlja pre upisa. Trošak predmeta je 2.679,00 (ili 12 x 235,00).

Provera uslova za upis (br. 2 in 3)

  • popunite obrazac
  • priložite dokaze, koji su navedeni na obrascu 
  • sve zajedno skenirajte u jedan dokument, i pošaljite ga na upis@doba.si, ili putem pošte, na adresu fakulteta: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor. 

Kada i kako ću moći da obavim 8 predmeta, koji su uslov za upis u program Psihologija? 
DOBA Fakultet će predmete izvoditi od oktobra do juna, po unapred određenom rasporedu. U predmete ćete biti uključeni, i aktivno ćete ih obavljati po Dobinom modelu online studija. Uslov za upis u master program su svi uspešno položeni predmeti. 

Da li su i programi na engleskom jeziku?
Ukoliko nisu međunarodni programi, onda nisu. Imate mogućnost da izaberete engleske predmete u programu Međunarodno poslovanje - jer želimo da vam omogućimo što više međunarodnih iskustava (različite kulture, jezik, itd.).

Da li je puno literature na studijama Menadžmenta pametnih gradova na engleskom jeziku?
Obično važi pravilo, da je u svim master programima pola literature na engleskom jeziku, dok je pola na srbskom. Postoje, naravno, i odstupanja gore - dole, u zavisnosti od predmeta.

Da li je puno literature na egleskom jeziku na studijama programa Menadžment pametnih gradova?
Uobičajeno važi, da je u svim master programima pola literature na engleskom jeziku, a pola na hrvatskom/slovenačkom. Postoje i odstupanja manje ili više, u zavisnosti od predmeta.

Da li je literatura na engleskom jeziku?
Da, literatura je i na engleskom jeziku. Obično pola na engleskom jeziku, a pola na srbskom.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli