Tok, prilagodljivost, izvođenje

Najčešće postavljana pitanja

Tok, prilagodljivost, izvođenje

Interesuje me, da li je moguće dostudirati dve godine tokom jedne godine?
Ne, u jednoj studijskoj godini nije moguće dostudirati dve godine.

Koliko vremena prosečno po nedelji moram posvetiti studijama?
Vreme studiranja zavisi od zahtevnosti predmeta i vašeg eventualnog predznanja iz područja koje predmet obrađuje. Svakako za studiranje planirajte minimalno 10-15 sati nedeljno, a ponekad će za rad na predmetu, a posebno prema kraju predmeta, biti potrebno da studiranju namenite i do 25 sati nedeljno. Zavisi i od nivoa studija.

Za koje vreme ću dobiti povratnu informaciju na predati zadatak?
Na kraće radove dobijate povratnu informaciju u roku od 1-2 dana, a na duže u roku od 3-4 dana. Zbog većeg broja studenata ili dužih radova profesor može i da produži rok, ali vas o tome obaveštava.

Šta se dešava kada ne mogu da predam neki zadatak u roku, koji je redviđen za predaju?
Obavezno o tome obavestite profesora i mentora pre isteka roka, i sa njima se dogovorite za produžavanje roka predaje zadatka.

Kako da radim u timu, ako nikoga ne poznajem, odn. nisam još nikoga sreo/-la uživo?
Svi studenti su postavljeni u istu ulogu, svi imate isti cilj, a to je uspešno studirati, i zato timski rad veoma brzo teče, iako se na početku ne poznajete međusobno. Budite proaktivni i prvi uspostavite kontakt sa kolegama, verovatno se i oni suočavaju sa istim dilemama.

Kako znam šta me sve čeka na predmetu (koji zadaci, kako ih obavljam i kada ih predajem)?
Kada ćete dobiti dostup do predmeta i u njega prvi put ući, videćete sva uputstva i rokove za obavljanje zadataka na predmetu za sve vreme trajanja predmeta. Tako ćete moći još na početku predmeta da planirate svoje vreme za studije i uskladite ih sa poslom i porodicom. 

Da li je tokom studija potreban odlazak i u biblioteku, odn. d li će biti potrebno da se kupi i neka knjiga?
Sva obavezna i određena preporučena literatura su na raspolaganju u svakom predmetu. Isto tako vam je na raspolaganju Medijski kutak sa dostupima do velikog izbora internet časopisa i članaka.

Da li je literatura na engleskom jeziku?
Zavisi od predmeta. Kod master predmeta i pojedinih stručnih predmeta, pre svega u bachelor programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, je literatura na engleskom, ili u kombinaciji sa srbskom literaturom. Kod većine predmeta bachelor programa je literatura na srbskom jeziku.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli